تبلیغات
Gilrly Girls - مُهِـــم اونیـــه کـــه خـــودَم قَبـــول دارَم
رو بیتِ بِزی لِی

مُهِـــم اونیـــه کـــه خـــودَم قَبـــول دارَم

پنجشنبه 23 دی 1395 12:11 ق.ظ

نویسنده : بلوم بلوم
ارسال شده در: متن ساخته ی خودم ،


+اَگـــه گُفتـــی بِهتـــرین چیـــز تـــویِ دُنیـــا چیـــه؟
ـ پـــول
+غَلَـــط گُفتـــی!جَواب میشـــه«عِشـــق»
ـ نَـــه پـــولِـــه
+اَمـــا هَمـــه ی مَـــردُم قَبـــول دارَن عِشـــق بِهتـــرین چیـــزه!
ـ حَـــرف مَـــردم مُهِـــم نیســـت مُهِـــم اونیـــه کـــه خـــودَم قَبـــول دارَمدیدگاه ها : ثابِـــت
برچسب ها: Girly ، تکست ، تکست دخترونه ، پول ، تکست درباره ی پول ، دخترونه ، پول صورتی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 دی 1395 11:42 ق.ظ